FILTRERAT RESULTAT

228693
228716
KUR502
MIN5300
MIN5400